ساختمان های مسکونی

: ساختمانهاي جانبي سد کارون4 : شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران : در استان چهار محال بختياري ،واقع در 180 کيلومتري جنوب غربي شهرکرد، سد و نيروگاه کارون4 : گردشگری-تفریحی-اداری و.. : خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهي و عاليه) : ابنيه هاي عمومي ، تاسيسات زير بنايي، ايستگاه هاي برق و فاضلاب ، محوطه سازي ، انبارهاي سرپوشيده و روباز، فضاي سبز : وضعیت: درحال انجام