ساختمان های مسکونی

: مجتمع تجاري اداري مسکوني دانش کرج : شرکت ساختماني و شهرسازي هشتم : مهر شهر کرج : اداري تجاري مسکوني : مراحل اول و دوم (مطالعات) و مرحله سوم (نظارت عاليه و کارگاهي) : مجتمع مسکوني اداري تجاري در 14 طبقه و 11 بلوک با متراژ تقريبي 40000 متر مربع طراحي گرديده است. : وضعیت: خاتمه یافته