ساختمان های مسکونی

: مجتمع تجاري و مسکوني زيتون رشت : شرکت سازه پي ريز : رشت : تجاري، اداري، تفريحي : مراحل اول و دوم (مطالعات) : مجتمع مسکوني ، تجاري و اداري در 5 بلوک به تعداد حداکثر 11 طبقه با زير بناي 26000 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته