بازسازی و کنترل مضاعف

: کنترل مضاعف پروژه هاي ساختماني : حوزه معاونت شهرسازي معماري شهرداري تهران : تهران : مسکونی-اداری : کنترل مضاعف پروژه هاي ساختمان مناطق 22 گانه تهران : : وضعیت: خاتمه یافته