ساختمان های اداری تجاری

: مجموعه تجاري و تفريحي انصاري رشت (چشم انداز) : شرکت سازه پي ريز : رشت : تجاري، اداري، تفريحي : انجام خدمات بررسی اقتصادی و بازگشت سرمایه طرح موجود در 20 طبقه و انجام مراحل اول و دوم (مطالعات) ساختمان جایگزین : مجتمع تجاري ، اداري و تفريحي در 6 طبقه به مساحت تقريبي 48000 : وضعیت: خاتمه یافته