ساختمان های اداری تجاری

: پروژه سالن اداری تجاری بازرگانی دیری فارم اروند : سازمان منطقه آزاد اروند : آبادان : تجاری اداری بازرگانی : طراحی تکمیلی معماری سالن اداری تجاری بازرگانی دیری فارم و محوطه اطراف آن در منطقه آزاد اروند : مساحت تقریبی20000 مترمربع طراحی داخلی سالن نمایشگاه، 3200 متر مربع ساختمانهای جنبی، 25000 مترمربع محوطه سازی و فضای سبز و آبیاری مکانیزه در منطقه آزاد اروند- آبادان : وضعیت: خاتمه یافته