ساختمان های صنعتی

: توسعه سالن پرس سه ايران خودرو : شرکت ايران خودرو : سايت اصلي شرکت ايران خودرو : پرس قطعات بدنه پژو 206 صندوق دار : مرحله دوم و سوم : سالن اصلي با متراژ تقريبي 3500 متر مربع و با ارتفاع 22 متر داراي دو جرثقيل50 تن نصب شده بر روي اسکلت : وضعیت: خاتمه یافته