ساختمان های صنعتی

: کارخانه لوله سازي سديد : شرکت هيربدان : ماهشهر : توليد لوله گاز خط چهارم کشور : مرحله اول و دوم طراحي سازه : سالنهاي اصلي Milling , Coating & Destacking و انبارها با متراژ تقريبي 30000 مترمربع داراي جرثقيل 30 تا 60 تن : وضعیت: خاتمه یافته