ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: مجتمع آموزشي هفتم تير : شرکت ساختمان هاي آموزشي : تهران : آموزشي : مرحله دوم (طراحي سازه) : مجتمع آموزشي شامل: سالن آمفي تاتر ، آزمايشگاه و 4بلوک آموزشي 5 طبقه به مساحت 8500 متر مربع : وضعیت: خاتمه یافته