پروژه های بین المللی

: مدرسه شبانه روزي سيدالشهدا (کربلا) : حضرت آيت الله مدرسي : کربلا – عراق : مجتمع آموزشي،فرهنگي مذهبي : انجام خدمات طراحي مرحله اول و دوم : مدرسه شبانه روزي با زيربناي تقريبي 4700 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته