فرودگاهی

: ساختمان هاي گروه 3 هما : شرکت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (هما) : : : مديريت طرح و تکميل مطالعات فاز 2 : اجراي ساختمانهاي موتورخانه به مساحت 1800 متر مربع، رستوران به مساحت 3500 متر مربع، ساختمان يخ خشک به مساحت 1030 متر مربع و کانالهاي آدم رو و تاسيسات مربوطه : وضعیت: خاتمه یافته