ساختمان های مسکونی

: مجتمع مسکوني شهيد محلاتي : اتحاديه فرهنگيان کشور : تهران : مسکوني : مرحله اول، دوم و سوم : 140 واحد در دو برج 15 طبقه به متراژ 23500متر مربع با اسکلت فلزي : وضعیت: خاتمه یافته