تالیفات و تحقیقات

: اصول و ضوابط طراحي مدولار مبلمان و تجهيزات فضاي آموزشي : سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس کشور : تهران : تحقیقات و تالیفات : مطالعه تهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي طراحي مجتمع آموزشي –پرورشي : تهيه و تدوين و انتشار ((اصول و ضوابط طراحي مدولار مبلمان و تجهيزات فضاهاي آموزشي)) :