بندرسازی

: دروازه های کنترل ورود و خروج و ساختمانهای جنبی فاز یک توسعه بندر نگین : اداره کل بنادر و کشتيراني استان بوشهر : بندر بوشهر : بندر : مرحله اول و دوم (مطالعه و طراحی) : : در حال انجام