ساختمان های صنعتی

: طرح توسعه کارخانه ترانسفور ماتور سازي زنجان : شرکت ايران ترانسفو : زنجان : صنعتی - سالن تولید و تعمیرات ترانسفورماتور : مطالعات مرحله اول و دوم (مطالعه و طراحی) و مرحله سوم (نظارت عاليه) : احداث 30،000 مترمربع سالن صنعتي و 30 جرثقيل به ظرفيتهاي 30 تا 170 تن و 10،000 مترمربع فضاي اداري، رفاهي و خدماتي و 700 متر تونل تاسيساتي مربوطه در در زميني به مساحت 150،000 متر مربع : وضعیت: خاتمه یافته