ساختمان های صنعتی

: طرح توسعه کارخانه داروسازی الحاوی : کارخانه داروسازی الحاوی : تهران- جاده مخصوص کرج- کیلومتر 12 : اداری،آزمایشگاهی و تحقیقاتی، خطوط تولید دارو : مطالعات خدمات مرحله اول و دوم و سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) : شامل مراکز تحقیقاتی 20000مترمربع ، خط تولید جامدات 7000 مترمربع، ساختمان اداری و آزمایشگاهی 4800 مترمربع و ساختمانهای جنبی : وضعیت: خاتمه یافته