ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: مجتمع مذهبي ، فرهنگي محبان الزهرا : هيئت امناء موسسه محبان الزهرا : تهران : مجتمع فرهنگي - مذهبي : مراحل اول و دوم( مطالعات و طراحي) و مرحله سوم(نظارت عاليه و کارگاهي) : 6بلوک با زير بنايي در حدود 13480 مترمربع و محوطه سازي در حدود 9500 متر مربع : وضعیت: خاتمه یافته