ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: مجتمع آموزشی الغدیر کرمان : اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان : کرمان : مجتمع آموزشی : قسمت دوم از مرحله اول و مرحله دوم طراحی معماری ، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی : با زیر بنای حدود 12،000 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته