ساختمان های آموزشی و فرهنگی

: مجتمع آموزشی و هنرستان شهید مفتح تبریز : اداره کل نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی : تبریز : مجتمع آموزشی : قسمت دوم از مرحله اول و مرحله دوم طراحی سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی : با زیر بنای حدود 10،000 مترمربع : وضعیت: خاتمه یافته