پروژه های بین المللی

: کارخانه سمند سوريه : شرکت ايران خودرو : کشور سوريه : توليد خودرو سمند در کشور سوريه : فاز يک و دو و نيز ارائه خدمات مشاور فاز سه در قالب همکاري با پيمانکار پروژه با اخذ مجوز لازم از کارفرما : سه سالن اصلي ، تزئينات، بدنه و رنگ با متراژ سي هزار متر مربع و سالنهاي انبار با متراژ شانزده هزار متر مربع و نيز دوازده ساختمان بتني و فلزي يک طبقه با متراژ تقريبي ده هزار متر مربع با کاربري اداري، آموزشي، خدماتي، رفاهي، درماني و ... طراحي گرديده است. : وضعیت: خاتمه یافته