پروژه های بین المللی

: مرکز تجاري شيمکنت - قزاقستان : بخش خصوصي : شيمکنت – قزاقستان : تجاري : انجام خدمات طراحي مرحله اول و دوم : ساختمان اسکلت فلزي با سقف دال مرکب و اتصالات پيچ و مهره اي با متراژ 10000 متر مربع در پنج طبقه، يک طبقه پارکينگ، دو طبقه فروشگاه، يک طبقه رستوران و يک طبقه شهر بازي : وضعیت: خاتمه یافته