مقاوم سازی

: بررسي علل تخريب و امکان بازسازي 15 ساختمان اداري بم : سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي : بم : ساختمان هاي اداري دولتي : بازرسي ، کنترل و گزارش علل تخريب : 15 ساختمان اداري شهرستان بم که پس از وقوع زلزله دي ماه 85 دچار آسيب ديدگي شديد شده بودند : وضعیت: خاتمه یافته