مقاوم سازی

: مرحله اول و دوم مقاوم سازی ساختمان اصلی ترمینال جنوب : سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران : تهران-بزرگراه بعثت-ترمینال جنوب : ایستگاه حمل و نقل زمینی : مطالعات مرحله اول و دوم بهسازي لرزه اي : پایانه جنوب با متراژ 20.000 متر مربع در 6 طبقه با اسکلت بتنی شامل بخشهای اداری ، خدماتی،رفاهی و تجاری : وضعیت: درحال انجام